Aon United: de Zorgcampagne 2020-2021


Ieder jaar weer is het bijzondere van de Zorgcampagne dat alles samenkomt in een periode van slechts zes weken. Natuurlijk zijn we er wel al maanden van tevoren mee bezig, maar alleen in deze periode kunnen mensen hun zorgverzekering af- of oversluiten. Enkele duizenden werkgevers en bijna 1 miljoen mensen kiezen uiteindelijk via Aon hun zorgverzekering.

Dit jaar was het extra spannend: de zorgsector stond – en staat nog steeds – bijzonder in de spotlights, we wisten niet wat de zorgpremies in dit uitzonderlijke coronajaar zouden doen en of mensen überhaupt naar hun zorgverzekering gingen kijken. En vergeet niet dat ook de Aon-collega’s grotendeels vanuit huis hebben gewerkt, zowel in de aanloop naar als tijdens de campagneperiode. Sterkere samenwerking Het bijzondere in het afgelopen jaar was ook, dat we een veel sterkere combinatie hebben gemaakt tussen ons volmachtbedrijf One Underwriting en de drie adviesonderdelen van Aon: Affinity, Small & Medium Enterprises (SME = mkb) en Corporate Wellness. Samen hebben we gezocht naar een propositie die onderscheidend is voor onze klanten en iets toevoegt aan het bestaande zorgaanbod in de markt. Zodat we onze klanten nóg breder kunnen adviseren en ondersteunen. Klant centraal Over wie hebben we het dan, als we praten over ‘onze klanten’? Het gaat in dit geval om twee ‘customer journeys’*: die van de werkgever en die van de individuele medewerker. Beide reizen willen we optimaliseren, zodat we beide klantgroepen zoveel mogelijk ontzorgen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de online collectiviteitspagina’s, waar een medewerker precies kan zien welke regeling zijn werkgever heeft afgesloten. Ook kan de medewerker hier een vergelijker inzetten, om de best passende verzekering te kiezen voor zichzelf en eventuele gezinsleden. Prijs speelt een grote rol bij de individuele keuze We zien al een aantal jaar de trend dat het collectief verzekeren afneemt, onder andere door de zogenoemde ‘budgetpolissen’ die in opkomst zijn. Ook zien we dat verzekerden minder aanvullende verzekeringen afsluiten en kritischer naar de dekkingen kijken. Om op die trend in te spelen, hebben we aan onze eigen Aon Zorgverzekering een aanvullend pakket toegevoegd met een goede prijs en relatief veel dekking.

Henk van der Sar, Managing Director One Underwriting Health

Uitdagingen voor werkgevers Vroeger werd er vooral gekeken naar het moment dat iemand ziek werd (verzuim). Nu zie je dat werkgevers een actieve(re) rol spelen in het stuk ervoor, gericht op preventie en leefstijl. Met portals, coaches, gezondheidsbudgetten en beleid kun je echt gericht aan gezondheidswinst werken. Ook kun je de toegang naar zorg en interventies dan veel beter organiseren. Deze aspecten zijn relevanter dan ooit nu veel mensen thuiswerken. Wij hopen dat steeds meer werkgevers inzien dat de collectieve zorgverzekering niet ‘zomaar’ een secundaire arbeidsvoorwaarde is, maar echt iets toevoegt voor zowel de medewerker als de organisatie. Afschaffing van de collectiviteitskorting Een grote verandering in de komende jaren wordt de voorgenomen wetgeving om de collectiviteitskorting per 2023 te laten verdwijnen. Aon is van mening dat de afschaffing van die korting het bestaande vitaliteitsbeleid van werkgevers ondermijnt. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor het ziekteverzuim en de arbeidsdeelname van de medewerkers. Wij pleiten er daarom voor om het collectief verzekeren te behouden, inclusief de zorginhoudelijke afspraken met werkgevers. Dat is echt een belangrijke factor voor gezondheidswinst. Aon United, in- en extern Omdat er zoveel aspecten aan de zorgcampagne zitten, hebben er zo’n vierhonderd collega’s aan meegewerkt vanuit de hele breedte van onze organisatie: Affinity, One Underwriting, Corporate Wellness, SME, Digital Health team, Marketing & Communications, Aon Global Client Network. Er is niet alleen door zoveel mensen aan dit project gewerkt omdat we met een hoge tijdsdruk te maken hadden, ook omdat we onszelf ieder jaar weer willen verbeteren. En dan ook nog vanuit huis dit jaar. Als je dan ziet met hoeveel toewijding en energie de collega’s hieraan hebben gewerkt en hoe iedereen elkaar heeft geholpen om zowel onze zakelijke als eindklanten het best te bedienen, dan is dat – zoals wij het noemen – écht Aon United. En niet alleen intern hebben we die ‘united’ aanpak, extern geldt dat net zo goed: we werken nauw met onze zakelijke klanten samen en kijken met elkaar wat hun medewerkers nodig hebben. *Een customer journey is de ‘reis’ die de klant aflegt van oriëntatie tot aankoop

Dora Horjus, Managing Director Health Solutions