3,8 miljoen kijkers en stem van het vakgebied


Interview met Marco Zannoni, director COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement binnen Aon Global Risk Consulting. Wat gebeurde er binnen de organisatie, toen bleek dat het coronavirus een serieuze bedreiging was, die tot een crisis zou kunnen leiden? “Bij dit soort ontwikkelingen overleggen we binnen de organisatie al in een vroeg stadium met elkaar, om te kijken wat het voor ons en onze klanten betekent en wat we ermee moeten. Overigens niet alleen richting de klanten, maar ook vanuit een thought leadership-rol naar de samenleving, omdat we eerder al veel ervaring hebben opgedaan met infectieziekten zoals SARS. Toen het coronavirus in de loop van februari 2020 dichterbij kwam, kregen we steeds meer vragen van klanten. De informatie die op dat moment beschikbaar was vanuit het RIVM ging nog vooral over reizen en symptomen. Wij realiseerden ons dat er ook heel veel vraagstukken waren vanuit het perspectief van een bedrijf, school of zorginstelling en zijn breder gaan denken over de mogelijke impact van het virus en het bieden van handvatten.” Wat is er door Aon gedaan om klanten, maar ook de samenleving, te helpen? “We kregen al snel door dat het coronavirus een serieuze bedreiging was. Toen zijn we vooral met klanten gaan meedenken, wat het voor hen kon betekenen en hoe zij hiermee konden omgaan. Tegelijkertijd moesten we met elkaar ook voor Aon zelf een crisisteam inrichten. Dat was heel leerzaam, want waar wij zelf tegenaan liepen, speelde in meer of mindere mate natuurlijk ook bij andere organisaties. Omdat we niet alleen veel klanten in het bedrijfsleven hebben, maar ook bij de overheid, in de zorg en het onderwijs, konden we in de breedte kijken en steeds een fase vooruitdenken. Daardoor konden we vanuit oprechte betrokkenheid inzichten en reflecties delen, niet alleen met onze klanten, maar ook met de samenleving. Zo konden we mensen houvast bieden, op een constructieve manier. Mooie voorbeelden daarvan zijn de vele corona-evaluaties die we hebben gedaan, de ‘Return to work’ coalities, die Aon onder andere in Nederland heeft opgezet en de corona-informatiepagina’s en denkkaders die we online beschikbaar hebben gesteld. Ons eerste LinkedIn-bericht eind februari over de brede impact van het coronavirus is meer dan 100.000 keer gelezen.” Je bent zelf, als expert, veelvuldig in de media geweest. Hoe was dat voor jou? En wat heb je kunnen brengen met die optredens? “Omdat wij als eersten het bredere perspectief pakten, kwam er relatief snel aandacht vanuit de media. Dat nam direct een vlucht, waardoor ik in heel veel radio- en televisieprogramma’s een bijdrage heb mogen leveren, net als in de geschreven media. Een van de hoogtepunten was toch wel de televisiespecial waarin ook de eerste besmetting in Nederland bekend werd. Hier keken zo’n 3,8 miljoen mensen naar. Dat bereik geeft je een heel andere positie. Je spreekt dan niet alleen vanuit jezelf, je wordt ook een beetje de stem van het hele vakgebied. Door alle indrukken die wij opdeden binnen Aon zelf, vanuit onze klanten, de crisisteams bij gemeenten, maar bijvoorbeeld ook in achtergrondgesprekken met journalisten, konden – en kunnen – we ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde leveren. En niet alleen vanuit het perspectief van een organisatie, ook uit het microperspectief van de individuele burger. Het voelt echt als zingeving, als een persoonlijke verrijking.” Wat is het effect van deze crisis op de toekomsthouding van bedrijven en organisaties? En heeft het iets veranderd in de manier van adviseren door Aon? “Veel bedrijven en organisaties zijn voorzichtiger geworden. Ze hebben in de afgelopen periode onder druk allerlei keuzes moeten maken op heel veel verschillende onderwerpen en gaan nu nadenken over zaken als hun afhankelijkheid van de toeleveringsketen, het thuiswerken door medewerkers, het toegenomen cyberrisico, maar ook de rol van de overheid. Ik denk dat het heel belangrijk is om intern ook de dialoog te voeren, wat dit voor onze organisatie betekent, maar ook voor onze eigen klanten. Er is een enorme bekendheid ontstaan met onze vakgebieden; naast risicomanagement nu ook met crisismanagement en bedrijfscontinuïteit. Dat biedt voor onze klanten de kans om een stap naar volwassenheid te zetten op deze gebieden; en vooral op de verbinding ertussen vanuit veerkracht. Daarmee verandert ook onze rol en kunnen we versneld de ontwikkeling doormaken naar de professionele dienstverlener die we willen zijn. Een partner die continu met de klant meedenkt en nog actiever de dialoog met de klant aangaat, maar ook mensen en organisaties bij elkaar brengt.”

“Er is een enorme bekendheid ontstaan met onze vakgebieden; naast risicomanagement nu ook met crisismanagement en bedrijfscontinuïteit. Dat biedt voor onze klanten de kans om een stap naar volwassenheid te zetten op deze gebieden.”
Marco Zannoni, director COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement