“DE&I leeft steeds meer binnen Aon, maar het kost tijd tot het volledig omarmd is”


“Iedereen geeft een eigen invulling aan inclusiviteit. Het is belangrijk dat te beseffen.” Het is het eerste wat Roelant de Haas, voorzitter van de Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)-council, zegt als hem gevraagd wordt naar inclusiviteit. Roelant is CEO van Aon’s Reinsurance Solutions en zit naast zijn dagelijkse werk de council voor. “Via de council willen wij een manier van werken en denken stimuleren waarbinnen elke collega de vrijheid en ruimte voelt om te ontdekken waar hij of zij in uitblinkt, of wil uitblinken.”

Roelant de Haas, voorzitter van de Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)-council

Vertraging in 2020, maar doorpakken in 2021 Er is in de laatste jaren al het nodige gedaan om DE&I vorm en inhoud te geven binnen de organisatie. Nu is het zaak om als council de volgende stap te zetten. Roelant: “We hadden in 2020 meer inhoud en vorm willen geven aan onze doelstelling, maar de corona-pandemie had de nodige impact op onze agenda en ambities. In 2021 zijn we daadkrachtig gestart en hebben we de nodige vervolgstappen gezet. We gaan daarbij niet eendimensionaal te werk, maar kijken in de breedte naar hoe wij ons als Aon organiseren, met elkaar omgaan en naar elkaar kijken.” De council binnen vijf jaar overbodig maken Om DE&I goed in de organisatie te borgen, is een lange adem nodig. Maar de ontwikkeling is gestart en niet meer te stoppen. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel. Roelant: “Via de council proberen wij dit proces te versnellen. Zo proberen we alle drempels inzichtelijk te maken en weg te nemen. DE&I moet vanzelfsprekend worden, in het DNA zitten van al onze collega’s en zichtbaar zijn in ons handelen en denken. Dat is ons doel. Het kost tijd om dit te bereiken en we mogen ons die tijd gunnen, zolang we maar voortuitgang blijven boeken en ambitieus blijven. Onze ambitie als council is dat we onszelf binnen vijf jaar overbodig maken.”

Geen vinkjes-perspectief “We werken zeker niet volgens een vinkjes-perspectief, maar benaderen alle uitdagingen vanuit onze kracht. We gaan luisteren naar wat er op dit terrein leeft bij onze collega’s, maar we nemen ook de positieve ontwikkelingen binnen en buiten Aon mee bij het vormgeven van de plannen. We willen deze zo snel mogelijk tastbaar en benaderbaar maken.” Werkgroepen en initiatieven Ook onze Chief HR Officer Michiel van Meer ziet de uitdagingen als een organisatiebrede verantwoordelijkheid: “De successen van Aon worden alleen bereikt als wij DE&I omarmen als een van onze kernwaarden. Het commitment van al onze collega’s is daarom hard nodig. Dat is ook waar onze council een belangrijke rol heeft. Via werkgroepen en daaruit voortvloeiende initiatieven worden onze collega’s gestimuleerd om zich deze thema’s verder eigen te maken, te prioriteren en uit te dragen.” Van elkaar en jezelf leren Roelant ziet nog een positieve kant van het voorzitten van de council: “Het mooie van dit traject is, dat ik er zelf ook heel veel van leer. Ik ben een 50-plusser en kijk ongetwijfeld heel anders tegen sommige thema’s aan dan mijn jongere collega’s. En wellicht kijken collega-leeftijdgenoten er ook weer anders tegenaan. Dat is ook het mooie, en soms lastige, van DE&I-thema’s. Maar we leren en groeien samen.”

De drie concrete doelen van de DE&I-Council: - Inclusief leiderschap en cultuur - Genderdiversiteit - Vertegenwoordiging en persoonlijke ontwikkeling van jong talent

Kareem Chin, Business Development Consultant en DE&I-Council lid: “Bij Aon werd ik al snel geaccepteerd om wie ik ben en heb ik alle mogelijke kansen en investeringen gekregen om mij te ontwikkelen. Ik ben nóóit geblokkeerd op diversiteit. In de DE&I-Council werd ik direct gevraagd om het eerste Global Aon Virtual Pride-event voor de Nederlandse en Europese kantoren te organiseren. Het was geslaagd met indrukwekkende en inspirerende interviews met onder andere topvoetballer en Oranje-leeuwin Shanice van de Sanden en Angela Matthes, CEO van Baloise Life Liechtenstein. Als we DE&I echt impactvol op onze business willen maken, moeten we het allemaal intrinsiek beleven en uitdragen. En ook durven onszelf kwetsbaar en authentiek naar elkaar op te stellen. Alleen dan halen we het beste uit elkaar.”

Kasia Stadnicka, Regional Engagement Leader Europe, Middle East and Africa: “I was born in Poland. As a curious explorer of other cultures and languages, I have graduated high school in the USA and later obtained a master's degree in Strategy, Entrepreneurship and Organizing at Erasmus University in the Netherlands. After graduating, I got inspired by Aon’s senior female leadership and decided to join the firm in 2007. Since then, I was enabled and supported to develop a unique career path. I’ve held a number of regional roles, centered around strategic human capital to business transformation and value proposition development. For the last three years, I have been building trusted relationships with clients within the insurance vertical, helping them identify key business challenges, develop long term strategies and achieve their growth and innovation goals. My entrepreneurial and commercial approach aligns well with Aon’s culture.”