Feiten en cijfers


Onze collega’s in 2020

In dit overzicht brengen we in beeld hoeveel collega’s Aon Nederland in dienst had per 31 december 2020 en hoe deze verdeeld zijn in bepaalde groepen. We laten het aantal dienstjaren zien en hoeveel in- en uitstromers we in 2020 hebben gehad.