“Geven is nog zoveel mooier dan ontvangen”


De drie pijlers van Aon’s Duurzaam Ondernemen-beleid Met ruim 2400 collega’s verspreid over tien kantoren in het hele land staat Aon midden in de maatschappij. Letterlijk. Maar het stopt niet bij die fysieke aanwezigheid. Merel Mulder, sinds september 2019 verantwoordelijk voor de invulling van Aon’s Duurzaam Ondernemen-: “Aon ziet het als zijn morele plicht om verder te kijken dan zakendoen. Vanuit deze gedachte heeft Duurzaam Ondernemen de laatste jaren een vaste plek gekregen in ons doen en laten. Samen creëren wij een blijvende positieve impact voor klanten, collega's en de maatschappij.” Aon’s Duurzaam Ondernemen-beleid is opgebouwd uit drie pijlers: gelijkheid, klimaatverandering en gezondheid & welzijn. De thema's vormen de kaders waarbinnen we meer structuur en vorm geven aan het beleid.

Kinderen met een handicap of sociale achterstand laten glimlachen

Voor de samenleving zetten wij ons in via de Aon Talent Foundation (ATF). Deze stichting stimuleert jongeren met een minder perspectief in de samenleving en biedt ondersteuning aan onze vier maatschappelijke partners: Fonds Gehandicaptensport, JINC, Special Talents en LEF. Lees in de kaders meer over deze partners.

(S)Cool on Wheels: initiatief van Fonds Gehandicaptensport Tijdens dit voorlichtingsproject ervaren kinderen zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten en gaan ze met elkaar de uitdaging aan tijdens een potje rolstoelbasketbal. Ook praten ze, na het zien van indrukwekkende voorbeelden, met elkaar over hoe het is om met een beperking te leven. Vanuit de deelnemende basisscholen druppelen regelmatig enthousiaste reacties binnen bij de stichting. We lichten er drie uit.

“Mijn gehandicapte klasgenootje heeft nu meer zelfvertrouwen” “De kinderen hebben gezien, gehoord en gevoeld hoe het leven met een handicap is. We zien dat de kinderen ook onder de indruk waren van de verhalen. De leerling met een handicap vond de clinic leuk en spannend. Ze ervoer op een positieve manier hoe er over mensen met een beperking gesproken werd. Aan het eind gaf de leerling die in het proces van het aanvragen van een rolstoel zit, aan: ‘Ik wil ook wel een rolstoel. Het is goed voor mij’.”

“Er zit een jongen met een handicap in mijn klas. Die heeft nu meer zelfvertrouwen dan ervoor. Daarnaast is er meer begrip voor handicaps in het algemeen.”

“De leerling met een handicap heeft tijdens het praktijkgedeelte ervaren dat hij ook kan winnen tijdens een gymles. Zo heeft hij veel gelachen tijdens de clinic en hij straalde constant. Tevens is het nu vaste prik dat hij zijn rolstoel met e-wheels meeneemt naar gym. Als het mogelijk is, pakt hij zijn rolstoel, waardoor hij beter kan participeren tijdens het spel. Deze keuze maakt hij nu zelf, gesterkt door de ervaringen van de clinic. Hij ervaart echt meer plezier tijdens de gymlessen, naar mijn idee.”

Stichting Special Talents De stichting Special Talents verzorgt voetbalactiviteiten in Eindhoven en Nuenen voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. Ze richten zich hierbij op kinderen vanaf acht jaar, die niet of moeilijk terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. Hun doel is om kinderen die, om wat voor reden dan ook, problemen ondervinden in hun persoonlijke ontwikkeling, op hun eigen niveau voetbalactiviteiten en persoonlijke begeleiding aan te bieden. Dit alles op een plek waar zij zich veilig voelen en helemaal zichzelf mogen zijn. In dit filmpje stelt de stichting zich kort aan je voor.

‘Ik was gelijk verkocht’ Collega Henk Hunnekens is nauw betrokken bij Special Talents: “Ik vind het geweldig dat de Aon Talent Foundation zo’n mooi initiatief wilde steunen. Wat is er mooier dan kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding toch op een prettige en leuke wijze te laten voetballen in de uitdagende omgeving van een betaaldvoetbalorganisatie. De activiteiten staan onder leiding van trainers met een voetbaltechnische en/of pedagogische achtergrond, die ruime ervaring hebben hoe met deze kinderen om te gaan. Dit is belangrijk, omdat er extra aandacht moet zijn voor de persoonlijke situatie van elke deelnemer.”

Stichting LEF Stichting LEF (Leven en Financiën) laat jongeren in de leeftijd van 15 tot 22 jaar via een mbo-lesprogramma leren verantwoordelijk met geld om te gaan.

Collega Thea Riethorst is al een tijd gastdocent: “Al jaren verzorg ik namens LEF tenminste één keer per jaar een les-cyclus bij een mbo-opleiding. Ik kan dit van harte aanbevelen aan iedereen die het leuk vindt om met jongeren om te gaan. Waarom? Ik vind het belangrijk om mijn kennis en ervaring ook in te zetten voor mensen die daarvoor niet betalen. Bijvoorbeeld voor jongeren die lang niet altijd een ‘financiële opvoeding’ of leerzaam voorbeeld van huis uit meekrijgen. Maar ik heb er zelf ook baat bij, want het voorkomt dat ik bedrijfsblind word. LEF zorgt voor goed lesmateriaal. Mijn taak, als gastdocent, is om een goed samenspel met de klas te krijgen. Gaaf!”

Bijdragen aan het verkleinen van het klimaatrisico

We zouden het door de coronacrisis bijna vergeten, maar klimaatverandering is vandaag de dag een van de grootste risico’s in de wereld. Niet alleen voor Aon, maar ook voor onze klanten, collega’s en de gemeenschap. Merel: “De extremere weersomstandigheden zorgen ervoor dat de kans op schade groter wordt en dat schadebedragen steeds hoger uitvallen. En dat leidt dan weer tot een stijging van de premies.”

Klimaatinnovaties verzekerbaar maken Aon bevindt zich in de perfecte positie om fricties te herkennen tussen duurzame innovaties en risicobeheersing. Een voorbeeld van dit laatste zijn de ontwikkelingen in de markt voor brandverzekeringen met betrekking tot het risico van zonnepanelen. Merel: ”Klanten willen graag investeren in zonnepanelen om zo bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie. Maar in veel gevallen bleek het brandrisico zo hoog dat verzekeraars dit niet meer wilden verzekeren. Dit biedt voor Aon een mooie uitdaging om vanuit onze expertise bij te dragen aan een oplossing en ook op die manier bij te dragen aan het verkleinen van het klimaatrisico.”

Werk maken van de gezondheid van collega’s

Er is voor collega’s al heel veel mogelijk om hun eigen gezondheid te verbeteren. Merel: ”Je kunt bijvoorbeeld een wat intensiever traject ingaan door deel te nemen aan het Health Coach Program, maar je kunt ook op een laagdrempeligere manier aan de slag gaan. Zo hebben we het vitaliteitsportaal, waarmee iedereen zelf aan de slag kan met zijn of haar vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid. En met onze vitaliteitsapp kan iedereen zich verdiepen in zijn of haar persoonlijke vitaliteit. Juist in deze tijd is het goed om je bewust te blijven van je gezondheid; en je kunt het zo intensief maken als je wilt.”

Onze kennis kan ook de maatschappij helpen Wij hebben binnen Health & Benefits een afdeling die bol staat van de experts op het gebied van vraagstukken over vitaliteit, inzetbaarheid, verzuim en werk-privébalans. Merel: “Zij hebben al duizenden klanten enorm geholpen met hun kennis. Maar wat nu, als we ook onbaatzuchtig iets kunnen teruggeven aan de maatschappij? Ik denk dat er genoeg collega’s staan te trappelen - en wellicht al goede ideeën hebben - om wat te doen voor een lokale stichting, vereniging of organisatie. Wij zijn aan het kijken om dit onderdeel te maken van ons Duurzaam Ondernemen-beleid van 2021.”

Merel: “Of het nu gaat om een stukje klimaatverbetering, kinderen die wel wat extra aandacht en hulp kunnen gebruiken of de gezondheid van collega’s: wij proberen via onze Duurzaam Ondernemen-initiatieven zoveel mogelijk ons steentje bij te dragen. En zeg nu zelf, geven is nog zoveel mooier dan ontvangen!”