Verbinding & vitaliteit in coronatijd


Verbinding en vitaliteit zijn belangrijke onderwerpen, ook op het werk. In coronatijd, als de nabijheid wegvalt, is het een stuk moeilijker om als werkgever vinger aan de pols te houden. Wat konden we doen om collega’s hier zo goed mogelijk bij te helpen? Vitaliteit berust op meerdere pijlers. Het gaat niet alleen over fysieke vitaliteit (gezondheid, leefstijl); iemands mentale weerbaarheid (veerkracht) en financiële balans zijn net zo goed van belang. Op deze thema’s zijn de interne initiatieven van Aon gericht. Ondersteuning met werkplekadvies en middelen Een van de eerste uitdagingen waar de collega’s in maart mee te maken kregen, was het organiseren van het volledig thuiswerken. Dat liep uiteen van de fysieke werkplek en dagindeling tot aan de combinatie met kinderen die thuisonderwijs moesten krijgen. Er is toen direct geschakeld met onze partner HC-Health voor ondersteuning op het gebied van werkplekadvies, fysieke oefeningen en tips voor een goede energiebalans. Die ondersteuning is onder andere beschikbaar gesteld via het platform Gezond thuiswerken. Ook werden er middelen voor het thuiswerken beschikbaar gesteld: bureaustoelen, schermen en toetsenborden. Verbinding steeds belangrijker Naarmate de periode van thuiswerken langer werd – en zeker toen er een nieuwe lockdown kwam - ging de mentale belasting zwaarder wegen. Op dat moment ging juist de verbinding een belangrijke rol spelen. Dat is ingevuld door wekelijks praktische tips te posten in de online Yammer-groep voor alle collega’s en door een groep voor managers in te richten. Ook toonde de directie via persoonlijke videoboodschappen, e-mails en een kaartje op het huisadres begrip en waardering voor alle collega’s. Thuiswerkspecial personeelsmagazine Belangrijk was ook de thuiswerkspecial van het digitale personeelsmagazine in november. Daarin zijn, naast alle middelen die kunnen helpen bij de fysieke vitaliteit, ook de ‘hulplijnen’ benoemd die kunnen bijdragen aan de mentale veerkracht, zoals de interne Aon-coaches en de twee externe coaches. De belangrijkste boodschap was misschien wel om als collega’s contact met elkaar te houden, ook (of juist) als het even iets minder goed met je gaat. En om elkaar, als dat nodig is, daarbij ook te helpen en oog te houden voor elkaar. Thuiswerkvergoeding en vrije dagen Toen bleek dat de thuiswerkperiode langer ging duren, heeft Aon een thuiswerkvergoeding voor collega’s ingesteld. Ook heeft Aon rond Thanksgiving drie collectieve vrije dagen gegeven aan alle collega’s wereldwijd, als dank voor de inzet. En Greg Case, CEO Aon plc, gaf aan dat er in 2020 niemand binnen Aon zijn baan zou verliezen als gevolg van de coronacrisis, waardoor er op dat gebied geen onzekerheid ontstond voor de collega’s. Daar stond een tijdelijke, in Nederland vrijwillige, loonsverlaging tegenover. Die maatregel konden we gelukkig snel terugdraaien. Activiteiten dragen bij aan verbinding Naast alle middelen die zijn ontwikkeld, zijn er ook concrete activiteiten aangeboden. Gericht op de fysieke en mentale vitaliteit, maar zeker ook op verbinding. Bijvoorbeeld de online yoga- en bootcampsessies met collega’s uit de hele organisatie. Een online workout onder leiding van een personal trainer elke twee weken. Het organiseren van een teamborrel. Wandelen met een collega, fysiek samen of op afstand tijdens een telefoongesprek. De bewegings-challenge tussen Aon-collega’s wereldwijd via de Well One-app. De onlinetraining ‘Omgang managers en collega’s tijdens en post COVID-19’, die is gericht op verbinding en veerkracht bij de teamleden. En ook de interactieve eindejaarsactiviteit, die alle managers online met hun team konden doen, was bedoeld voor die verbinding.

Anneke Paulides, Manager Talent & Development

Reguliere initiatieven die bijdragen aan Verbinding & Vitaliteit Aon heeft niet alleen in coronatijd oog voor de fysieke, mentale en financiële vitaliteit van zijn collega’s. Deze initiatieven bestonden al: - Interne mentoring en coaching door speciaal hiervoor getrainde collega’s. - De externe vertrouwenspersoon die kan ondersteunen bij ongewenste omgangsvormen op het werk. - De Vitaliteits- & InzetbaarheidsPortal (VIP) helpt inzicht te krijgen in de eigen inzetbaarheid. Ook geeft deze portal toegang tot tal van interventies en tips. - De Aon Well One-app: de wereldwijd uitgerolde app die ondersteunt bij het bereiken van een vitale(re) levensstijl. - HelloFysio: online fysiotherapie op afstand. - Het Health Coach Program: een intensief programma, waarbij de deelnemers gedurende zes maanden tips en begeleiding krijgen om tot een gezondere levensstijl te komen. - Stichting Procura: voor (gepensioneerde) collega’s van Aon Nederland die door onverwachte uitgaven of hoge kosten in financiële moeilijkheden dreigen te komen.

Arjen de Korver, Manager Compensations & Benefits